آنچه که در باره نوزادان باید بدانیم

نوزادان احتیاج به آسایش و گرما و نزدیکی بیشتر به مادر دارند.آنها معده بسیار کوچکی دارند و غذای آنها مایع و زود هضم می باشد فک ضعیفی هم دارند و زود خسته می شوند.معده آنها تکمیل نشده و داری دل درد می باشند که برای راحت هضم شدن غذا باید با تجویز پزشک دارو داده شود.امکان دارد که به پوشاک و پتوی خود حساسیت داشته باشند که باعث ایجاد حساسیت و زدن جوش های ریز وسوختگی پوست که بسیار درد ناک هم باشد شوند. نوزاد یا کودک خود را سعی کنید در زمین یا تخت خودش قرار دهید تا به خواب رود.در طول روز توجه بیشتری به او شود تا فرق بین روز وشب را متوجه شود.در هنگام چرت روزانه او را در اتاق روشن قرار دهید.برای راحت به خواب رفتنش می توانید او را حمام کرده و لباس هایش را عوض کنید.ماساژ و موزیکی آرام بسیار موثر می باشد.محیط خواب کودک را ثابت نگه دارید.و از عروسک های پارچه ای و پتو و ملحفه های ار گانیک استفاده شود.معده او را زیاد پر نکنید زیرا درد معده پر از گرسنگی بیشتر می باشد .لازم به ذکر است اگر گریه مداوم باشد باید به پزشک مراجعه شود. شاد و سالم باشید.

 

/ 0 نظر / 191 بازدید